Oferta

Ofertę kierujemy dla inwestorów i generalnych wykonawców.
Zajmujemy się koordynowaniem wszystkich prac na budowie.

Przygotowanie inwestycji

W zakresie procesów inwestycyjnych (obiekty handlowe, budownictwo mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty infrastrukturalne, budownictwo przemysłowe) usługi przygotowania inwestycji obejmują w szczególności:

 • ustalenie stanu prawnego danej nieruchomości;
 • przygotowywanie projektów umów nabycia nieruchomości (w tym umów przedwstępnych, umów warunkowych), reprezentacja w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości;
 • pomoc przy obsłudze prawnej w postępowaniach administracyjnych, 
 • przygotowywanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane ,  umowy podwykonawcze, umowy deweloperskie, umowy o wspólną realizację inwestycji oraz reprezentacja w negocjacjach poprzedzających zawarcie takich umów;
 • doradztwo w zakresie rozliczeń między uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami;

Prace żelbetowe

Dabis Budownictwo posiada bogate doświadczenie przy realizacji konstrukcji żelbetowych dla dużych projektów inżynieryjnych i infrastrukturalnych na terenie południowej Polski.

Współpracujemy przede wszystkim z inwestorami i  głównymi wykonawcami.

Nasz obszar działania i zainteresowania to głownie obiekty kubaturowe jak :

 • budynki mieszkalne , biurowe i hotelowe
 • hale sportowe, obiekty konferencyjne
 • parkingi wielopoziomowe
 • zbiorniki retencyjne , ppoż
 • fundamenty pod urządzenia i konstrukcje obiektów przemysłowych
 • mury oporowe

Własna kadra pracowników  fizycznych jak i inżynierów , własne zaplecze sprzętowe w postaci szalunków oraz doświadczenie pozwalają nam zmierzyć się z każdym obiektem inżynieryjnym.

Budowa hali

Nasza firma realizuje budowę hal produkcyjnych , warsztatowych, logistycznych , magazynowych i tych przeznaczonych dla rolnictwa. Nasza kadra skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie planują budowę nowych hal lub rozbudowę obiektów już istniejących.

Wykonujemy hale na podstawie projektów dostarczonych przez klienta jak również jesteśmy w stanie wspomóc Państwa plany inwestycyjne w fazie projektowej.

Budowa zbiorników ppoż, retencyjnych

Główny zadaniem zbiorników ppoż jest awaryjnie zasilanie urządzeń gaśniczych , instalacji i sieci przeciwpożarowych i możliwości czerpania wody dla jednostek pożarniczych w celu gaszenia pożaru.

Zbiorniki retencyjne  – pozwalają w na gromadzenie wody i oddawanie jej w sposób kontrolowany do odbiornika. 

Najcześciej tego typu zbiorniki realizujemy przy budowie hal logistycznych czy budowie i rozbudowie dróg. 

Sieci wod-kan, gazowe

Realizujemy sieci wodno-kanalizacyjne od projektu , poprzez wykonawstwo i odbiory powykonawcze.

Chętnie podejmujemy się wyzwań budowy infrastruktury podziemnej przy budowie:

 • nowych osiedli mieszkaniowych,
 • hal logistycznych,
 • obiektów przemysłowych ,
 • oczyszczalni ścieków
 • oraz budowie i rozbudowie dróg.

Posiadamy własne zaplecze sprzętowe w postaci koparek, zagęszczarek i narzędzi specjalistycznych do montażu sieci.

Roboty wyburzeniowe

Nasze przedsiębiorstwo przy pomocy ciężkiego sprzętu realizuje wykonywanie prac wyburzeniowych. Chętnie podejmujemy się wyzwań związanych z wyburzeniem obiektów przemysłowych, budynków mieszkalnych czy obiektów drogowych jak mosty czy przepusty.

Nasze prace obejmują zarówno przygotowanie dokumentacji, zabezpieczenie miejsca wyburzenia , sam proces wyburzenia a na samym końcu posprzątanie terenu i sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Roboty ziemne

Nasza firma od początku swojej działalności świadczy usługi związane z robotami ziemnymi, w tym prace ziemne związane z

 • wykopami pod obiekty kubaturowe: bloki mieszkalne, budynki biurowe
 • budową sieci wodno-kanalizacyjnych
 • regulacją koryt rzek
 • budową zbiorników retencyjnych
 • wymianą gruntu i niwelacją terenu
 • wykonywaniem nasypów

Elementy żelbetowe prefabrykowane

Wiedza i doświadczenie przy realizacji konstrukcji żelbetowych obiektów mieszkaniowych i przemysłowych pozwoliły nam rozwinąć dział produkcji elementów prefabrykowanych żelbetowych.

W chwili obecnej nasza firma realizuje elementy prefabrykowane jak:  mury oporowe , bloki betonowe, elementy małej architektury , zbiorniki żelbetowe , baseny żelbetowe.